[ TKKF Syrenka ]

REGULAMIN
TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ
OGNISKO "SYRENKA"


1. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 21:00, soboty i niedziele w godz. 11:00 – 14:00

2. Na salę ćwiczeń wchodzi się tylko w strojach sportowych i w czystym zamienionym w szatni obuwiu.

3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu oraz do wykonywania zaleceń instruktorów.

4. Wszelkie sprawy związane z metodyką treningu wyjaśnia instruktor.

5. Zobowiązuje się ćwiczących do odkładania używanego sprzętu na wyznaczone miejsca.

6. Szafki ubraniowe w szatni po skończonych zajęciach należy pozostawić otwarte.

7. Ognisko nie podnosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

8. Informacje dotyczące ogniska uzyskać można u Prezesa tel. 502-140-037